Tài nguyên dạy học

hãy đọc báo nhé

THỚI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
Huế
TP HCM

VUI MỘT CHÚT

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hello__Lionel_Richie.mp3 Happy_womens_day_xitin.flv GSW_3.flv Hoa_4.swf Thiep.swf Thiep_xuan_em_be.jpg Happy_New_Year_2010.flv Chuc_mung_nam_moi.swf HOA_TAU_999_doa_hong.mp3 Chuc_mung_nam_moi_2010.jpg Happy_new_year2.swf 494b64fa_1217393941_resize1.png

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ai thăm tôi thế

  • (PHẠM LÊ MINH NHỰT)

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  kiểm tra 1 tiết lấn 4(09-10)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Lê Minh Nhựt (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:23' 09-04-2010
  Dung lượng: 40.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người

  THI TRAN SECONDARY SCHOOL 45 - MINUTE TEST
  NAME: ……………………………… SUBJECT: ENGLISH 6
  CLASS: 6A.... PERIOD : 92

  Marks


  Teacher’s comments

  
  
  A.Reading: (2 ms) Read the test and answer True or False
  There are four seasons in a year. They are spring, summer, fall and winter. In the spring, the weather is usually warm. Sometimes, it is cold but not very cold. There are many flowers in the spring. After spring comes summer. In the summer,the day is long and the night is short. People often go swimming in this season. The fall is the season of fruits.The weather is often cool in the fall. In the winter. It is usually very cold.The day is short and the night is long.

  Answer True or False:
  1. There are four seasons in a year.
  2. The day is short and the night is long in the summer.
  3. The weather is often cold in the autumn.
  4. In the fall people often go swimming.

  B. Language focus: (6 ms)

  I. Multiple choices (3 ms)
  1. What is the …………….like in the winter? --> It’s cold.
  a. weather b. weathers c. air d. season
  2. How ............. does Lan go to the cinema? --> Once a week
  a. long b. often c. much d. many
  3. They are playing................. the yard.
  a. on b. at c . in d. to
  4. What about ………………. to Nha Trang?
  a. go b. to go c. going d. goes
  5. Hoa ........................ badminton at the moment.
  a. is playing b. playing c. play d. plays
  6. It’s …………….. in the summer.
  a. cool b. warm c. hot d. cold
  7. We have English on Tuesday, Wednesday and Friday. We have it .................... a week .
  a. once b. twice c. two times d. three times
  8. Lan doesn’t like going swimming. She ..................goes swimming.
  a. always b. usually c. never d. often
  9.. ..................... do you do when it is hot ?
  a. What b. Who c. When d. Where
  10. I’m going .............. Huong Pagoda tomorrow.
  a. see b. sees c. to see d. seeing
  11. What do you want..............?
  a. doing b. do c. to do d.does

  12. ........place is she going to visit?
  a. Where b. Which c. What d.How

  II. Give the correct form of verbs in bracket: (1 m)
  1. Which sports does he play? --> He (play) ……………soccer.
  2. Phong usually (go)....................................walking in the morning .
  3. Nam (not watch).......................................... TV now.
  4. She (visit).................................. to Ha Long Bay next summer.

  III.Match the questions in column A with the answers in column B: (2m)
  A
   B
  
  What are they going to do this summer vacation?
  Where is he going to stay?
  How long are you going to stay?
  What are you going to do tonight?
  Is it a good movie?
  How often do you read books?
  What weather do you like?
  How are we going to travel?
  a. For a week
  b. I like warm weather
  c. Yes, it is
  d. They’ re going to visit Suoi Tien Park.
  e. By train
  f. Tonight, I’m going to do my homework.
  g. He is going to stay in a hotel.
  h. I read books everyday.
  
  
  Answers: 1....... 2 ..…… 3……. 4…… 5…… 6…… 7…… 8……

  C. Writing: (2 ms)
  I. Use adverbs of frequency to rewrite the sentences. (1m)
  1. I am late for school (never)
  --> …………………………………………………………
  2. Lan goes to the park (often)
  --> ………………………………………………………….
  II. Put the words in order. (1m)
  1. the/ It/ in/ summer/ is/ hot / often.
  --> …………………………………………………………
  2. often/ her/ homework/ She/ in/ the/ evening/ does.
  --> ........................................................................................


  ************The end************
   
  Gửi ý kiến

  Du lịch bốn phương