Tài nguyên dạy học

hãy đọc báo nhé

THỚI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
Huế
TP HCM

VUI MỘT CHÚT

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hello__Lionel_Richie.mp3 Happy_womens_day_xitin.flv GSW_3.flv Hoa_4.swf Thiep.swf Thiep_xuan_em_be.jpg Happy_New_Year_2010.flv Chuc_mung_nam_moi.swf HOA_TAU_999_doa_hong.mp3 Chuc_mung_nam_moi_2010.jpg Happy_new_year2.swf 494b64fa_1217393941_resize1.png

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ai thăm tôi thế

  • (PHẠM LÊ MINH NHỰT)

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  THI VÀO 10 CHUYÊN

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Phạm Lê Minh Nhựt (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:13' 31-05-2010
  Dung lượng: 460.5 KB
  Số lượt tải: 16
  Số lượt thích: 0 người
  sở giáo dục và đào tạo
  hải dương
  -------------

  đề thi chính thức
  kì thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên nguyễn trãI - năm học 2008-2009
  môn thi: tiếng anh
  Thời gian làm bài: 150 phút
  Ngày thi: 28 tháng 6 năm 2008
  (Đề thi gồm: 4 trang)
  
  
  Question I: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the other words in each group. (5 pts)
  1. A. add B. sad C. image D. black
  2. A. crops B. fertilizers C. strikes D. cigarettes
  3. A. brought B. thought C. bought D. drought
  4. A. ensure B. leisure C. television D. pleasure
  5. A. eat B. lean C. ear D. easy

  Question II: Choose the best option from A, B, C or D to complete the following sentences.
  (15 pts)
  1. I_______ a letter from my old friend last week.
  A. sent B. gave C. received D. took
  2. He is not_______ get married.
  A. enough old to B. enough old for C. old enough to D. old enough for
  3. Those earthquake victims are living _______the allowance of the government.
  A. on B. in C. at D. by
  4. Deaf-mutes can_______ speak_______ hear.
  A. both/ and B. either/ or C. neither/ nor D. not only/ but also
  5. They _______from Canada to America to find work.
  A. started B. demonstrated C. delivered D. emigrated
  6. Doctor insists _______ for a few days.
  A that he is resting B. his resting C. him to rest D. that he should rest
  7. I don’t like iced tea, and ______.
  A. either doesn’t she B. neither does she C. she doesn’t too D she doesn’t neither
  8. You won’t mind sitting by the window,_______ ?
  A. will you B. do you C. don’t you D. won’t you
  9. _______bacon and eggs every morning.
  A. I am used to eat B. I used to eating C. I am used to eating D. I use to eat
  10. The team really looks good tonight because the coach had them _______ every night this week.
  A. practice B. to practice C. practiced D. the practice
  11. I will return you the book as soon as I_______ reading it.
  A. finishing B. finish C. finished D. will finish
  12. If my candidate had won the election, I _____ happy now.
  A. am B. was C. can be D. would be
  13. Ngoc Khanh, call on your grandmother on the way home,_______? A. will you B. don’t you C. have you D. do you
  14. Each of you_______ a share in the work.
  A. have B. has C. having D. going to have
  15. These days, teenagers prefer chatting _______ the internet to reading books.
  A. at B. through C. on D. by

  Question III: Each of the following sentences has one mistake. Identify the mistakes. (10 pts)
  1 .The official delegation will arrive at Geneva next Monday.
  A B C D
  2. What is the most important thing in really life?
  A B C D
  3. She continued writing after she had supper.
  A B C D
  4. The woman was killed by a heavy stone.
  A B C D
  5. The harder he tried, the worst he danced before the large audience.
  A B C D
  6. Ginger is three time as hot as cumin, but not as hot as chili powder.
  A B C D
  7. A five - thousand - dollar reward were offered for the capture of the escaped criminals.
  A B C D
  8. Cars make in Germany are usually very expensive.
  A B C D
  9
   
  Gửi ý kiến

  Du lịch bốn phương