Tài nguyên dạy học

hãy đọc báo nhé

THỚI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
Huế
TP HCM

VUI MỘT CHÚT

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hello__Lionel_Richie.mp3 Happy_womens_day_xitin.flv GSW_3.flv Hoa_4.swf Thiep.swf Thiep_xuan_em_be.jpg Happy_New_Year_2010.flv Chuc_mung_nam_moi.swf HOA_TAU_999_doa_hong.mp3 Chuc_mung_nam_moi_2010.jpg Happy_new_year2.swf 494b64fa_1217393941_resize1.png

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ai thăm tôi thế

  • (PHẠM LÊ MINH NHỰT)

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Trắc nghiệm HKI

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phạm Lê Minh Nhựt (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:21' 15-01-2010
  Dung lượng: 8.5 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Đề thi KĐCL Kì I
  Năm học 2008 - 2009
  Môn: Anh văn - Lớp 6
  I/ Trắc nghiệm: (3 điểm)
  * Trắc nghiệm 1: Choose and circle the correct answer A, B or C to complete the following sentences: (3 marks)
  1. How many tables..................... in your class?
  a. are there b. is there c. have
  2. She is a doctor. She works in a .........
  a. drugstore b. hospital c. bakery
  3. Lan’s brother ....... volleyball now
  a. play b. is playing c. are playing
  4. My brother and I ........ TV every evening
  a. watches b. are watching c. watch
  5 .....................grade are you in?
  A. Where B. How C. Which
  6. Where’s your classroom? --> It’s................the second floor.
  A. on B. in C. at
  * Trắc nghiệm 2: Choose and circle the correct answer A, B or C to complete the following sentences: (3 marks)

  1. What do Trung and Long do? --> ....................play soccer.
  A. She B. We C. They
  2. Do classes start at 7.00?
  A. Yes, they start. B. No, they don’t. C. no, they aren’t.
  3.We can buy ................. in the bookstore
  A. drink B. books C. food
  4. She is a ................ She works in a factory
  A. doctor B. farmer C. worker
  5. Students ......................... soccer .
  A. play B.is playing C. are playing
  6. Nga ............................ to musis now.
  A. listen B. is listening C. listens
  * Trắc nghiệm 3: Read the following passage and choose the best answers each of the questions about it.(3M)
  Hoa lives in the country with her father, mother. In front of her house, there are a lot of flowers. To the right of the house, there are rice paddy and tall trees. Everyday, she gets up at 6 o’clock. She has breakfast at 6.30. then she goes to school at 7 o’clock. Her class starts at 7.15 and finishes at 11 o’clock.
  1. there are (three people/ four people) in Hoa` family
  2. There are ( a lot of flowers/ tall trees) to the right of the house
  3. She goes to school at ( seven o`clock/ half past six)
  4. There are (rice paddy/ tall trees/ a lot of flowers) in front of the house
  5. She lives (in the city/ in the country)
  6. Her class starts at (a quarter past seven and finishes at eleven o’clock/ a quarter past seven and finishes at eleven o’clock).
  * Trắc nghiệm 4: Choose and circle the correct answer A, B or C to complete the following sentences: (3 marks)
  1) We have English...........Monday, Wednesday and Saturday
  A. on B in C.at
  2) .....................grade are you in?
  A. Where B. How C. Which
  3) Where’s your classroom? --> It’s................the second floor.
  A. on B. in C. at
  4) There are mountains ...............he house
  A. in B. on C. behind
  5) Do classes start at 7.00?
  A. Yes, they start. B. No, they don’t. C. no, they aren’t.
  6. Her class starts at ............... and finishes .............
  A. a quarter past seven and ........ at eleven o’clock
  B. a quarter past seven and ......... at eleven o’clock
  * Trắc nghiệm 5: Choose and circle the correct answer A, B or C to complete the following sentences: (3 marks)
  1. My brother and I___________ teachers
           A. am         B. be           C. are                 D. is
  2. Nam is my classmate.____________ is eleven years old.
                 A. You         B. They              C. He               D.I
  3. Where do you live?  I live _________ 40 Nguyen Trai street.
                 A. at    B. to           C. from           D. in
  4. Are you and Mai students? 
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Du lịch bốn phương