Tài nguyên dạy học

hãy đọc báo nhé

THỚI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
Huế
TP HCM

VUI MỘT CHÚT

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hello__Lionel_Richie.mp3 Happy_womens_day_xitin.flv GSW_3.flv Hoa_4.swf Thiep.swf Thiep_xuan_em_be.jpg Happy_New_Year_2010.flv Chuc_mung_nam_moi.swf HOA_TAU_999_doa_hong.mp3 Chuc_mung_nam_moi_2010.jpg Happy_new_year2.swf 494b64fa_1217393941_resize1.png

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ai thăm tôi thế

  • (PHẠM LÊ MINH NHỰT)

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  THI HK II

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Lê Minh Nhựt (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:28' 09-04-2010
  Dung lượng: 176.5 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II(01)
  
  HUYỆN CHÂU THÀNH
  MÔN : ANH VĂN - Lớp 6
  
  TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
  
  Thời gian làm bài 90 phút
  
  
  MA TRẬN RA ĐỀ


  Chủ đề
  Các mức độ cần đánh gía
  
  Tổng số
  
  
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  
  
  
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  TNKQ
  TL
  
  
  1. Speaking
  10
  
  6
  
  
  
  16
  
  
  0.1
  
  0.25
  
  
  
  2.5
  
  2.Reading
  
  
  6
  
  
  
  6
  
  
  
  
  0.25
  
  
  
  1.5
  
  3.Language focus
  8
  
  4
  
  
  
  12
  
  
  0.25
  
  0.25
  
  
  
  3.0
  
  4. Writing
  
  
  
  8
  
  8
  16
  
  
  
  
  
  0.125
  
  0.25
  3.0
  
  Tổng số
  Số câu
  18
  
  16
  8
  
  8
  50
  
  
  Điểm
  3.0
  
  4.0
  1.0
  
  2.0
  10
  
  
  B. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
  MÔN : ANH VĂN - Lớp 6
  Thời gian làm bài 90 phút
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  Choose the best answer: (3.0 ms)
  I’d like some rice. I’m .............
  A. hungry B. thirsty C. full D. thin
  Would you like.............tomato juice?
  A. a B. an C. some D. any
  What is there................breakfast? – There are noodles and vegetables.
  A. in B. on C. for D. at
  How...............oranges are there in the fridge?
  A. many B. much C. old D.long
  A................of toothpaste is 5,000 VND
  A. half B. tube C. bar D. bottle
  My father.............football.
  A.does B. doesn’t plays C. likes D. play
  We need a tent to go...............
  A. fishing B. camping C. jogging D. swimming
  What do you do..............your free time?
  A. at B. in C. on D. about
  There are only two.............in my country.
  A. seasons B. weather C. climate D. reasons
  Why don’t we go to the cinema?
  A. Because I’d like it. B. I don’t think so
  C. Yes we do D. Good idea
  This is ...........longest river in the world.
  A. the B. a C. an D. the most
  12............. are you going to stay in Hue?
  A. How B. How long C How much D How old
  Read the passage and choose A,B,C or D: (1.5 ms)
  Mr. Hai is a farmer. He lives in the country. He has some paddy fields and he produced a lot of rice. Near his house, he has a small field and he grows a few vegetables. He also has a few fruit trees. They produce a little fruit. Mr. Hai has some animals. He has two buffaloes and a few cows. He has some chickens. They produce a lot of eggs. He also has a dog and two cats.
  Mr. Hai produced a lot of ______.
  a. rice b. vegetables c. fruits
  2. Near his house, he has ______.
  a. some paddy fields b. a garden c. a small field
  3. Mr. Hai has ______ animals.
  a. a lot of b. some c. a few
  4. He has two buffaloes and ______ cows.
  a. a few b. a lot of c. some
  5. He also has ______.
  a. two dogs and a cat b. a dog and two cats c. a dog and a cat
  6. They produce _________.
  a. a lot of eggs b. a lot of egg c. a lot eggs
  III. Match the words that have the antonym meanings (1m)
  A
  B
  
  1.big
  2.white
  3.thin
  4.short
  5.fat
  6.heavy
  7.strong
  8.tall
  9.old
  10.new
  a. short
  b. small
  c. full
  d. long
  e. weak
  f. light
  g. black
  h. thin
  i. old
  j. young
  
  IV. Match
   
  Gửi ý kiến

  Du lịch bốn phương