Tài nguyên dạy học

hãy đọc báo nhé

THỚI TIẾT HÔM NAY

Hà Nội
Huế
TP HCM

VUI MỘT CHÚT

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hello__Lionel_Richie.mp3 Happy_womens_day_xitin.flv GSW_3.flv Hoa_4.swf Thiep.swf Thiep_xuan_em_be.jpg Happy_New_Year_2010.flv Chuc_mung_nam_moi.swf HOA_TAU_999_doa_hong.mp3 Chuc_mung_nam_moi_2010.jpg Happy_new_year2.swf 494b64fa_1217393941_resize1.png

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  ai thăm tôi thế

  • (PHẠM LÊ MINH NHỰT)

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Thi HKI

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Lê Minh Nhựt (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:46' 15-01-2010
  Dung lượng: 57.5 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD CHÂU THÀNH ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC : 2007 -2008
  TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN MÔN : TIẾNG ANH- LỚP 7
  THỜI GIAN : 45 PHÚT


  MA TRẬN:

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng thấp
  Vận dụng cao
  
  I. READING

  
  5
  2.5
  
  
  
  II. LANGUAGE FOCUS
  12
  3
  
  2
  1
  3
  1.5
  
  III.WRITING:
  
  
  2
  1
  2
  1
  
  Tổng số câu hỏi

  12

  5

  4

  5
  
  Tổng số điểm

  3
  2.5
  2
  2.5
  
  % điểm
  30%
  25%
  20%
  25%
  
  
  B. NỘI DUNG:
  I.Read the passage and fill in Liz’s diary. (2..5 ms)
  Liz always gets up very early – at five o’clock in the morning. She has breakfast and then goes to work by bus at five thirty. She works from six o’clock in the morning until two o’clock in the afternoon. She usually eats lunch after work.In the afternoon, Liz visits her family, goes shopping or plays badminton with friends. She eats dinner at six and then watches the seven o’clock news program.She goes to bed between ten and ten thirty.
  That is the end of a busy day in the life of Liz.
  Activities
  Time

  
  1. getting up
  2. going to work
  3. starting and finishing work .
  4. eating dinner
  5. watching the news .
  6. going to bed
   5 o’clock
  . ………………………………….
  . ………………………………….
  . ………………………………….
  . ………………………………….
  . ………………………………….

  
  
  II. LANGUAGE FOCUS
  1/ Circle the best option (A, B, C or D) to complete the sentences. (3ms)
  1. How far _______ it from Ha Noi to Ho Chi Minh City?
  A. is B. are C. was D. were
  2. In the future, machines _______ all the work for us.
  A. are doing B. will do C. were doing D. do
  3. Every day Mr. Tuan _______ in the fields from 6 am to 4 pm.
  A. worked B. work C. is working D. works
  4. I _______ pleased that you and your family are well.
  A. am B. do C. was D. will be
  5. When _______ Vietnamese people celebrate the New Year?
  A. will B. are C. do D. is
  6. Ba is in his room. He _______ the guitar now.
  A. was playing B. played C. is playing D. will play
  7. Next month is Lien’s birthday. She _______ some of her friends to her birthday party.
  A. invite B. invites C. is going to invite D. invited
  8. John Robinson is an English teacher from England. He _______ for an
  apartment in Ha Noi for his family now.
  A. looks B. is looking C. looked D. will look
  9. _______________? – I am a teacher.
  A.What job are you C. What are you doing
  B.What’s your job D. How do you do
  10._______ is the post office ? About 10 minutes’ walk
  A.How long B.How often C. How far D.How much
  11.Mr. Quang is ahard worker. He works ________ than Mr. Trung.
  A. harder B.more hard C. hardlier D. more harly
  12.What’s _______the radio this morning?
  A.in B.on C. about D.at
  2/ Finish each of the following sentences in such a way that means exactly the same as the sentence before it(2.5ms)
  The Mekong River is longer than the Red River.
  ( The Red River is ____________________________
  It’s often hot in summer.
  ( It’s never ________________________
  My brother can swim well.
  ( My brother is good____________
  What’s her father’s job?
  ( What does_______________?
  It is an interesting play.
  ( What __________________ !
  III. WRITING: Put the words in correct order (2ms)
  fruit / lots / we / and / eat / fresh / should / vegestables / of.
  free/ computer / his / plays / in / usually / time / Name / games.
  like / the / go / us / would / to / circus /
   
  Gửi ý kiến

  Du lịch bốn phương